تعرفه طراحی

هزینه طراحی


 • 80.000 تومان
 • 80.000 تومان
 • 80.000 تومان
 • 20.000 تومان
 • 20.000 تومان
 • 20.000 تومان
 • 20.000 تومان
 • 20.000 تومان
 • 20.000 تومان
 • 25.000 تومان
 • 25.000 تومان
 • شروع 20.000 تومان
 • شروع 50.000 تومان
 • شروع 80.000 تومان
 • شروع 50.000 تومان
 • 120.000 تومان

نوع طراحی


 • بنر فلش
 • بنر فلش
 • بنر فلش
 • بنر گیف فلت
 • بنر گیف فلت
 • بنر گیف فلت
 • بنر گیف
 • بنر گیف
 • بنر گیف
 • طراحی هدر
 • طراحی اسلاید
 • طراحی کارت ویزیت
 • طراحی لوگو
 • طراحی قالب سایت
 • طراحی اینفو گرافیک ( جدید)
 • طراحی ست اداری

پک پیشرفته گیف

 • 65000 تومان
 • پک 4 بنر استاندارد

 • بنر 468 در 60
 • بنر 120 در 240
 • بنر 125 در 125
 • سایز دلخواه
 • -

پک های طراحی بنر گیف

پک های طراحی در سایزهای مختلف با تخفیف ویژه

پک فروشگاهی فلش

 • 1800000 تومان
 • پک 5 بنر استاندارد

 • بنر 468 در 60
 • بنر 120 در 240
 • بنر 125 در 125
 • بنر 728 در 90
 • بنر 300 در 250

پک معمولی فلش

 • 120000 تومان
 • پک 3 بنر استاندارد

 • بنر 468 در 60
 • بنر 120 در 240
 • بنر 125 در 125
 • -
 • -

پک های طراحی بنر فلش

پک های طراحی در سایزهای مختلف با تخفیف ویژه