نماینده آسیا تک

vector_b_i_alphabet_logo
میزبان ها
۰۱/۰۸/۱۳۹۴
vector_b_i_alphabet_logo
سایت آقای تبلیغ و ۱۱۸ پلاس
۰۱/۰۸/۱۳۹۴

نماینده آسیا تک

vector_b_i_alphabet_logo

nazarat3-banner724

گروهی فوق العاده و در برخورد با مشتری صبور و مودب هستند، حساس روی هر پروژه

محمد همتی
محمد همتی
محمد همتی هستم . نزدیک به 5 سال است در زمینه طراحی وب سایت و بازاریابی اینترنتی فعالم . موسس بیش از 10 وبسایت آموزشی در زمینه های مختلف هستم .